Courses

दंत सहाय्य - Dental Assistance

हा कोर्स आपल्याला रूट नहर भरणे, दातांचा अर्क, अंबटमेंट ट्रिमिंग इ. सारख्या विविध दंत प्रक्रियांसह परिचित करेल.


Description

हा कोर्स आपल्याला रूट नहर भरणे, दातांचा अर्क, अंबटमेंट ट्रिमिंग इ. सारख्या विविध दंत प्रक्रियांसह परिचित करेल.                                         

Name दंत सहाय्य - Dental Assistance
Language Marathi
Duration 0:49 hours
Sector Healthcare
Price (INR) FREE
Availablity Available full time
Pre-Qualification 9th to 10th

Course Rating

Average Rating:4.5